Title Image

Uitgangspunten

We dompelen kinderen onder in de Engelse taal, al ons materiaal wordt in het Engels geleverd. We gaan uit van de ‘four strands’ van Paul Nation: 25% betekenisvolle input, 25% betekenisvol gebruik, 25% aandacht voor de taal en 25% taalbeheersing (fluency). Om een nieuwe taal te leren moeten aan deze vier onderdelen evenveel tijd besteed worden.
Alle oefeningen doen een beroep op spreken, luisteren, lezen en schrijven. Al werkende vergroten de kinderen hun kennis en vaardigheden van de Engelse taal.

Alle werkjes zijn geordend rondom tien thema’s. Sommige thema’s komen in alle bouwen terug, sommige thema’s zijn specifiek voor een bouw ontwikkeld. Omdat kinderen op verschillende manieren leren is het geen lineair materiaal, kinderen kunnen op allerlei wijzen starten. Sommige kinderen starten vanuit het leren van nieuwe woorden. Sommige kinderen gaan aan het werk en vergroten daardoor hun woordenschat.

Welk materiaal bij welke bouw?

Explorations

Per thema zijn voor de midden- en bovenbouw 15 Explorations beschikbaar in de vorm van boxes en cards. De thema’s zijn verdeeld over drie laden: About me, Around me en The world around me.

Met de Explorations worden de kinderen uitgedaagd gewoonweg aan de slag te gaan en zullen zij ontdekkingsgericht hun woordenschat vergaren. Door veelvuldig gebruik te maken van websites komen de kinderen in aanraking met allerlei gesproken en gezongen teksten. De explorations hebben veelal een open karakter en doen een beroep op de creativiteit van kinderen en van leerkrachten. Ze verschillen in moeilijkheidsgraad en daardoor is er uitdaging voor ieder kind.

Word Boxes en Picture Boxes

Voor ieder thema is een word box beschikbaar met daarin woorden uit de belevingswereld van de kinderen.

Afhankelijk van de leeftijd is de box met meer of minder woorden gevuld. De word boxes zullen een eerste kennismaking met een thema zijn. Naast de word boxes zijn er ook picture boxes. In de onderbouw zijn de afbeeldingen voorzien van een QR code die met behulp van een tablet verwijzen naar een geluidsfragment.

Naast de picture boxes zijn er enkele grote afbeeldingen die gebruikt kunnen worden bij een groepsactiviteit.

Groundwork

Groundwork bestaat uit verschillende soorten werkjes. Ter ondersteuning van alle word en picture boxes zit er een box met Variations in. De Variations stimuleren de kinderen om op heel diverse en creatieve manieren te oefenen met het uitbreiden van hun woordenschat. Ze kunnen gebruikt worden met iedere willekeurige word of picture box. Er zijn veel Variations, het is geen bezwaar de doosjes vaker in te zetten. Differentiatie ontstaat als het ware vanzelf.

Explanations

De Explanations zijn een onderdeel van groundwork. In een boekje vind je een duidelijke, korte uitleg over de Engelse grammatica. Je kunt het boekje gebruiken voor een groepsles, als naslagwerk en ze zijn ook zelfstandig in te zetten.

Naast het boekje zijn er boxes met oefeningen waarmee kinderen aangeboden grammatica kunnen oefenen. Kinderen worden uitgedaagd de boxes te gebruiken bij de Variations en Explorations. Ook wordt een koppeling gemaakt met het woordbenoemen door middel van stroken met taalsymbolen.

Inspirations

De Inspirations zijn vooral bedoeld om een leerinhoud kernachtig neer te zetten passend bij een thema en kinderen te inspireren.

Een inspiration is een kaart die door de leerkracht gebruikt kan worden om een thema in te leiden of om een leerinhoud aan te bieden. Het is de lijn van de leerkracht: hoe bied je iets aan, wat zeg je, wat is je doel en wat kun je allemaal doen met de kinderen?  Op de kaart staan het doel, de woorden die aangeboden kunnen worden, de chuncks (woordgroepen), een aanbieding en mogelijke variaties. Verder staan er diverse ideeën voor variaties op voor de kinderen, zowel individueel als groepsgewijs.

Handleiding

De handleiding van Exploring English kun je hier downloaden.

Dit stappenplan helpt je bij het inrichten van de kast.

En de overzichten van de thema’s uit de midden- en bovenbouw vind je hier.

Wil je direct starten met registeren? Hier kun je een eerste aanzet downloaden.